Adwokat wrocław rozwód

  • 7 września 2020
  • 0 Comment
  • 7 Views
  • 0 Like

Szybkie rozwiązanie trudnych spraw rozwodowych
Szybkie rozwiązanie skomplikowanych spraw rozwodowych to walor działającej we Wrocławiu kancelarii adwokackiej Klisz i Wspólnicy. Są to zwykle sprawy, w jakich małżonkowie nie potrafiają się porozumiewać, ponieważ pozostają w konflikcie. Zwykle są to również sprawy stanowiące efekt skomplikowanych relacji w związku małżeńskim ze względu na przemoc cielesną albo psychiczną, alkoholizm, czy spore dorobki. Każdy prawnik rozwód wrocław specjalizuje się również w innych dyscyplinach prawnych, dlatego na bieżąco dostosuje zapisy prawa do sytuacji. O końcowym sukcesie rozprawy decyduje też podejmowana praca teamu w kancelarii. Klienci w sądzie poczują się nie tylko bezpiecznie, ale i należycie traktowani. Mogą liczyć na usystematyzowanie najważniejszych ustaleń prawnych powiązanych z rozwiązaniem małżeństwa, do jakich zalicza się: ustalenie alimentów, ustalenie opieki nad dzieckiem oraz podział majątku. Dla adwokatów ważne jest to, by każdy rozwód przebiegł szybko oraz łagodnie. Dążą do tego, żeby strony chciały uzgodnić pomiędzy sobą wszystkie kwestie powiązane z zakończeniem związku małżeńskiego.

About the author